polski english niemiecki
Aktualności

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARBO Bohdan Marciniak zaprasza do udziału w postępowaniu w zamkniętym projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącym zakupu usługi realizacji szkoleń, doradztwa i ewaluacji projektu „Wiedza procentuje: program szkoleń dla kadry zarządzającej PPH MARBO” o nr WND-POKL.02.01.01-00-360/12. Na przesłanie ofert czekamy do 27.08.2013 roku do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe znajdziecie Państwo poniżej:

 

„Zapytanie konkursowe nr 2 - WND-POKL.02.01.01-00-360/12”

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

© Copyright 2011 MARBO
ul. Przemysłowa 6/10, 64-400 Międzychód - Bielsko
tel. +48 95 748 20 81, fax 95 748 20 25
e-mail: info@marbopur.com.pl